LINU

LINU er et system, der kan anvendes til at screene brugere for læse-, skrive- og matematikvanskeligheder. Navnet er dannet ud fra de engelske begreber Literacy og Numeracy = LINU

Systemet er oprindeligt udviklet for Taleinstituttet og videreføres i dag af VUC Nordjylland. LINU anvendes bl.a. til at screene nye årgange på gymnasier og handelsskoler og til at screene elever på produktionskoler og VUC. 

Hvad kan LINU?

Princippet i LINU er enkelt: Man opretter profiler, der består af et antal kompetencer, f.eks. evnen til at læse hurtigt, til at forstå det læste, til at stave, til at forstå begreber osv. Til hver kompetence oprettes en test, som kan 'måle' den pågældende kompetence. 

Derefter opretter man brugere og knytter en eller flere profiler til dem. Når brugerne efterfølgende logger ind i systemet, bliver de bedt om at gennemføre de tests, der hører til profilerne.

Når alle tests i en profil er gennemført, kan målingerne behandles af systemet, som genererer en rapport med brugerens resultater. Alle resultater kan præsenteres i diagrammer og sammenlignes med andre brugere, hold, årgange mm.

Fire fremhævede features

Testgenerator

Udviklingen af nye testtyper og tests sker centralt i en såkaldt testgenerator. Derfra kan nye tests hentes i alle installationer af LINU med et enkelt klik. Alle tests versioneres, så test, resultat og rapport altid matcher.

Offline afvikling

Når en test er indlæst, kan den stadig gennemføres, selvom brugeren skulle miste sin forbindelse til internettet undervejs. Resultaterne gemmes i så fald blot lokalt, indtil der igen er forbindelse.

Behandlinger i kø

Behandlingen af de enkelte screeninger er ganske ressourcekrævende. Derfor har vi udviklet et smart køsystem, der sikrer, at serveren ikke bliver overbelastet og går ned.

Rapporter og diagrammer

Resultaterne vises i omfattende rapporter, der også kan indeholde radardiagrammer, som giver et visuelt overblik over den enkeltes styrker og svagheder.

LINU har efterhånden nogle år på bagen, og ITEM Systems har undervejs bl.a. lavet en større omskrivning og opdatering af systemet, så det anvender nyeste teknologi, bl.a. HTML5.

Det betyder bl.a., at alle screeninger - så snart de er indlæst - kan afvikles offline i brugerens browser. Det vil sige, at brugeren kan miste sin internetforbindelse undervejs og stadig gennemføre screeningen. Resultaterne gemmes i så fald blot lokalt, indtil der igen er forbindelse.

Omskrivningen har også fjernet al brug af Flash, som i stedet er afløst af JavaScript og HTML5 - og al videomateriale er flyttet ud på YouTube og Vimeo. Det har givet et 'slankere' og meget hurtigere system.

Endelig er screening og processering af resultater delt op i to helt adskilte processer, så de ikke kan påvirke hinandens ydelse og hastighed, hvilket tidligere kunne være et problem i tilfælde, hvor der var mange brugere om få ressourcer.