ITEM Classroom - til dig, der skal tilrettelægge og afvikle kurser på nettet

ITEM Classroom giver dig et virtuelt klasseværelse, hvor du som underviser kan tilrettelægge og afvikle dine kursusforløb.

Systemet er fuldt integreret med ITEM Course Manager, ITEM Discuss og ITEM LRS og kan anvendes til både fjernundervisning, e-learning og blended learning. Behandl kursets emner ved hjælp af tekster, interaktive illustrationer, videoklip, quiz'er, webinarer, opgaver, debatter og meget mere i et moderne og brugervenligt miljø, hvor både kursister og undervisere hurtigt føler sig hjemme.

Kursusdatoer og fremmøde

ITEM Classroom giver hurtigt overblik over start- og sluttidspunkter på de enkelte kurser og datoer for kick-off, fremmøde, eksaminer o.l. Disse data trækkes direkte fra dit kursusadministrationssystem, f.eks. fra ITEM Course Manager. Underviseren kan føre protokol på datoer med fremmøde og gemme den direkte ned i kursusadministrationssystemet, så de administrative medarbejdere kan følge med i fremmødet og følge op. Den samlede protokol kan downloades i Excel-format.

image

Kursusadresse

Hvis et kursusforløb har fysisk fremmøde, kan ITEM Classroom vise informationer om kursusadressen, inklusive et kort fra Google Maps. Disse data trækkes også direkte fra dit kursusadministrationssystem, f.eks. fra ITEM Course ManagerLinks til Googles ruteplanlægning og til Rejseplanen gør det nemt for deltagerne at planlægge transporten til kursusadressen.

image

Kursusmaterialer

Systemet kan vise lister med de materialer, der er tilgængelige for kursisterne. Listerne kan f.eks. genereres ud fra et fast bibliotek; fra  kursusadministrationssystemet, hvis det giver mulighed for det; fra filsystemet på serveren; fra et CDN eller fra et helt femte sted. Underviseren kan på hvert enkelt kursusforløb berige listen ved at uploade egne filer til kursisterne.

image

Deltagerliste: Kontakt, notifikation og aktivitet

Underviseren kan altid se en komplet deltagerliste på hvert enkelt kursusforløb. Ud for hver deltager vises den enkeltes kontaktinformationer og links med mulighed for at sende notifikationer og se aktivitet.

Notifikationer fra underviser til kursist sendes via et internt system, der opdaterer kursistens skærmbillede i samme øjeblik, der sendes en notifikation. Vedkommende får altså omgående besked, hvis han eller hun er logget ind i systemet - og ellers næste gang, vedkommende logger ind.

Aktivitetsoversigten viser en liste med alt, hvad deltageren  har foretaget sig i ITEM Classroom. Listen trækkes fra en indbygget version af ITEM LRS, et såkaldt Learning Record Store, der følger xAPI-standarden (også kaldet SCORM TinCan). Standarden specificerer, hvordan man logger information om en given persons læring ud fra en fast "opskrift": (person) + (udsagnsord) + (objekt), f.eks. "Susanne downloadede filen Velkomstbrev" eller "Søren afleverede opgaven Opgave 1". Det lyder simpelt, men giver meget anvendelig information om hver enkelt deltagers aktivitetsniveau på en overskuelig måde.

image

Den enkelte kursist er som udgangspunkt anonym for de andre deltagere på kurset, men man kan selv definere, om man vil kunne ses af de andre - og i så fald kan man også selv bestemme, hvilket navn, der skal vises, og hvilke kontaktmuligheder, der skal være synlige (e-mail, telefon, Facebook, Twitter, LinkedIn).

image

Emner

Emner er selve omdrejningspunktet i ITEM Classroom. Når du som underviser opretter et nyt emne, opretter du et "kort" med en titel, et billede og en valgfri tekst.

Bag kortet oprettes der automatisk en ny side, som du kan anvende til at beskrive og behandle emnet. Siden ses ganske enkelt ved at klikke på kortet, og du opbygger selv sidens indhold ved hjælp af såkaldte widgets, f.eks. en tekst, et videoklip, en illustration, en debat, et webinar, en quiz, en liste med links eller en opgave.

Hele kursets indhold kan altså opbygges ved hjælp af kort, der peger ind på hver sin emneside. På hvert kort kan du endvidere definere, hvornår det må ses af kursisterne. Du kan enten styre det manuelt eller ved at sætte et visningstidspunkt på kortet - så bliver det automatisk vist på det pågældende tidspunkt.

image

Widgets

Widgets er altså de indholdselementer, som du (som underviser) kan anvende i opbygningen af en emneside. Der findes pt. følgende typer, der frit kan indsættes efter behov:

Tekstblok

En enkel tekst, som du kan formatere med overskrifter, fremhævninger, opstillinger mm. Brug den til introduktioner til emnet og kortere tekster. Skal du skrive lange tekster med avanceret formatering, kan du med fordel lave et PDF-dokument og uploade det i stedet.

Debat

Et debatforum, hvor underviser(e) og kursister frit kan udveksle meninger og erfaringer. Brug den til vidensdeling, kollaborativ læring, diskussioner, erfaringsudveksling o.l. Alle tråde opdateres i realtid, så den kan også anvendes som en form for chat.

Indlejret video

Vis videoklip fra YouTube eller Vimeo - vælg selv, om det skal være et enkelt klip eller en afspilningsliste med flere klip. Brug det til instruktion, præsentation og alle de tilfælde, hvor levende billeder siger mere end ord.

Materiale

En samling af materialer vedrørende det aktuelle emne. Indsæt links til websider, upload dokumenter - eller link direkte til emner i Edutasias store katalog af komplette online kurser (kræver særskilt aftale).

Webinar

Et webinar, som du opretter og afholder i et af de mange systemer, der findes til formålet. Det kan f.eks. være Teams, Zoom, Adobe Connect, Join.Me, Google Hangouts e.l. Indsæt blot URL'en til webinaret, definér, hvornår der skal være adgang til det, og vælg, om webinaret skal afvikles indlejret på siden eller i en nyt vindue. Hvis webinaret optages på video, kan du bagefter indsætte URL'en til videoklippet i stedet. Så kan de, der ikke deltager, se det senere.

Opgave

En opgave er defineret ved, at kursisterne skal uploade en besvarelse i form af en eller flere filer inden en bestemt deadline. Efterfølgende kan besvarelserne bedømmes af underviseren, som også kan give individuel feedback i form af kommentarer. Opret opgaven; giv den en beskrivelse; sæt en deadline; upload evt. filer, der skal anvendes til at løse opgaven; definér, hvilke filer, der skal uploades i besvarelsen - det er alt, hvad der skal til.

Quiz

Hvis du har brug for at teste forståelsen af emnet, kan du hurtigt oprette et ubegrænset antal spørgsmål af typen multiple choice, dvs. med et fast udvalg af svarmuligheder, som kursisten skal vælge iblandt. Vælg selv, om en quiz må tages flere gange. Alle besvarelser er tilgængelige for underviseren.

Illustration

Et billede med indsatte hotspots, der rummer en forklaring på det, der ses på billedet. Til hvert hotspot kan der enten skrives en tekst eller tilknyttes et videoklip. De oprettede hotspots er selvfølgelig i stand til at placere sig korrekt, alt efter om illustrationen vises på smartphone, tablet eller computer.

Evalueringer

Det er nemt og hurtigt at gennemføre evalueringer, når ITEM Classroom anvendes sammen med ITEM Course Manager. Evalueringsskemaerne, som kursusadministrationen har sammensat, præsenteres automatisk for kursisterne, når de logger ind på kursets sidste dag (eller senere uden at have evalueret), og så snart skemaerne er udfyldt, opsamles resultaterne og vises for instruktøren, som også kan downloade dem i Excel-format til videre behandling efter behov. 

image

E-learning moduler

Hvis man tegner en særskilt licensaftale med Edutasia, som er en af landets største udbydere af e-learning kurser, får instruktøren mulighed for at give kursisterne adgang til færdige moduler ved mange timers træning i bl.a. Microsoft Office, SAP, Virksomhedsøkonomi m.m. - blot ved at sætte et flueben.

image

Single Sign On (SSO)

ITEM Classroom understøtter Single Sign On gennem SAML 2.0 standarden. Hvis du allerede har et eksisterende setup, er det nemt at tilføje ITEM Classroom som endnu en Service Provider. Skal du have et helt nyt setup, kan vi naturligvis også hjælpe dig med det.

Dokumentation

Hvis du skal undervise et hold kursister vha. ITEM Classroom, kan du finde hjælp til, hvordan du bruger systemet, på dok.itemsystems.dk. Dokumentationen består af en række videoklip, som kan ses uafhængigt af hinanden.

Hvad koster det?

En komplet SaaS-løsning, hvor du ikke skal tænke på hverken opdateringer eller drift, koster 3.500 DKK pr. måned ekskl. moms for op til 7.500 sessioner om måneden. Skal du også have ITEM Course Manager, giver vi rabat på den samlede pris.

Interesseret?

Ring på tlf. 73 70 91 99 for at høre mere eller bestille en demo